Minireningsverk – smart lösning för att bibehålla vattenkvaliteten.

För dig som är villa- och husägare finns ett bra och smart sätt att se till att ditt dricksvatten håller sig friskt och fräscht, samt att du faktiskt gör en miljögärning och värnar om marken och naturen omkring dig. Den smarta lösningen är ett minireningsverk, ecobox, som är en rund, svart mackapär som renar vattnet effektivt. Det är faktiskt samma teknologi i den här saken som i kommunala reningsverk, fast dimensionerad för enskilda hus.

”Den höga driftsäkerheten och de goda reningsegenskaperna gör Ecobox Small till en vinnare i alla läger. Verket renar ditt avloppsvatten från BOD, kväve, fosfor och smittspridande mikroorganismer. Ämnen som finns naturligt i vår natur, men som i för stora mängder eller på fel plats påverkar miljön och människors hälsa negativt. När det är inkopplat kan du tvätta, diska och spola med rent samvete.”

Varför är det då så viktigt att rena avloppsvatten? Det absolut viktigaste är förhindra att olika typer av smitta sprids. Orenat avloppsvatten kan göra oss sjuka båda genom att läcka in i dricksvatten eller rinna ut i sjöar och vattendrag där människor vistas och kanske badar.

En annan nästan lika viktig orsak till att vi måste rena vårt avloppsvatten är att vi då förhindrar hav, sjöar, åar och bäckar drabbas av syrebrist. Övergödning är en annan fara, som ligger bakom både algblomning och igenväxta sjöar.

Gå till Score Entreprenad för att läsa mer om och beställa den bästa lösningen för ditt vatten, så kan du både dricka gott och sova gott. Det ställs allt högre krav på hus och villaägare, så det är bättre att vara proaktiv och försöka hitta den bästa lösningen.

Det kommunala dricksvattnet, där ingår inte egna brunnar, används inte bara för att dricka utan även till mycket annat. Till exempel att tvätta sig med, för att spola i toaletten, fylla badbassänger och inom industrin

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

 • 60 liter för personlig hygien.
 • 30 liter för toalettspolning.
 • 15 liter för disk.
 • 15 liter för tvätt.
 • 10 liter för mat och dryck.
 • 10 liter övrigt.

Läs mer om vårt dricksvatten

Annonser

Glöm inte att leda bort vattnet från husgrunden

Att inte ha en väldränerad husgrund kan innebära stora kostnader. Men kan leda bort vatten på enkla sätt. Glöm inte att kontrollera hur regnvattnet leds bort från huset. Annars kan det innebära stora kostnader. Att byta ut en hel eller delar husgrund eller använda sig av en högtryckspump är varken särskilt enkelt eller kostnadseffektivt.

För att inte få problem se till att:

  • stuprännorna fungerar och leder bort vattnet effektivt.
  • använda tunnor under stuprännorna.
  • använda regnvattenspridare
  • använda lövsil på stuprännorna.

 

Stuprör neddragna i marken

En del hus har stuprör som går rakt ner i marken. Då kan man också gräva ifrån de stuprör som går ner i gräsmattan, lägga markavloppsrör och koppla på den dagvattenledning redan borde finnas där.

Kom även ihåg att om man använder man dräneringsrör som dagvattenrör fyller man på marken runt huset med vatten när det regnar istället för tvärt om. Vattnet rinner ju lika bra ur dräneringsrören som till dem.

 

Vad finns för skillnad mellan inredare, stylist och dekoratör?

Finns det egentligen någon skillnad mellan inredare, stylist och dekoratör? Det är klart det gör, det är ju olika namn och då måste de ju naturligtvis vara olika saker. Men vaddå egentligen?

Trendenser reder ut begreppen. Läs det läsvärda inlägget här så får du veta en massa olika varianter av stylister och dekoratörer:

http://trendenser.se/2017/december/faq-skillnaden-mellan-inredare-stylist-dekorator.html